Om ROT-avdraget

Ett skatteavdrag som ger lägre kostnader

ROT-avdraget är en skattelättnad som man får använda för att få ner arbetskostnaderna för arbeten som handlar om reparationer, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. För att ha rätt till avdraget behöver man äga den fastighet där arbetet skall utföras samt bo i den åtminstone en del av året. Man behöver också betala skatt på sina inkomster i Sverige. Om ni anlitar oss för sanering i Norrköping är det vissa av våra tjänster som Skatteverket godkänner för avdrag.

Vi hjälper dig med ROT

För att få ta del av skatteavdraget när ni anlitar oss finns det vissa krav både vad gäller er och vad gäller arbetets typ.

Om ni behöver någon form av spoltjänst eller sanering i Norrköping kan ni kontakta oss så kan vi berätta mer om ROT-avdraget och om det arbetet ni vill ha hjälp med är godkänt. Om ni har rätt till ROT drar vi av den kostnaden på fakturan och rapporterar allt till Skatteverket.